Subscribe Here

Support us

Donations

The Netherlands Helsinki Committee needs private donations to allow its work to continue.

The promotion and protection of Human Rights and the Rule of Law in Europe requires commitment and support from the citizens of Europe. Much, but not all of our work is funded by governments – mostly the government of the Netherlands – and by the European Commission. Some of our contributing partners however, explicitly require us to raise part of the budget from other sources.

You can send your donation to the following bank account:

  • IBAN: NL48 INGB 0000 417808
  • Ref: Netherlands Helsinki Committee, The Hague, The Netherlands.

For international transfers, please use the following account:

  • IBAN bank account number: NL48 INGB 0000 4178 08
  • BIC (Swift): INGBNL2A
  • Ref: Netherlands Helsinki Committee in The Hague, The Netherlands
  • Bank: ING Bank Amsterdam, The Netherlands.

The NHC has ANBI status which means that donations are tax-deductible in the Netherlands. Our fiscal number: 0089.58.348

Dutch Version

Naast een gewone, eenmalige gift, bestaan er in Nederland verschillende andere financieel aantrekkelijke manieren waarop u ons kunt steunen.

Met een periodieke schenking maakt u uw gift aan het Nederlands Helsinki Comité volledig fiscaal aftrekbaar voor de Nederlandse belasting. Dit doet u door uw periodieke schenking met een minimale looptijd van vijf jaar in een notariële akte vast te leggen. De hoogte van uw schenking of de hoogte van uw inkomen maakt hierbij geen verschil: uw gift aan ons is 100% fiscaal aftrekbaar. Bovendien kunt u er voor kiezen om ook het belastingvoordeel als gevolg van de periodieke schenking ten goede te laten komen aan het Nederlands Helsinki Comité waardoor u ons nog meer steunt.

Ook na uw overlijden kunt u de mensenrechten en het werk van het Nederlands Helsinki Comité steunen.

U kunt in uw testament een legaat voor het NHC opnemen. Meestal gaat dit om een geldbedrag, maar u kunt ook een huis of andere waardevolle (on)roerende goederen aan het NHC nalaten. Een andere manier om na uw overlijden het werk van het NHC te steunen, is door het NHC in uw testament als erfgenaam (of één van de erfgenamen) te benoemen. Uw nalatenschap wordt dan onder het NHC en de andere erfgenamen verdeeld in de percentages zoals u dat in uw testament heeft aangegeven.

Goede doelen zijn in Nederland volledig vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat het volledige geldbedrag dat u via uw testament nalaat aan bijvoorbeeld het NHC, helemaal ten goede komt aan onze organisatie.

Ook giften gedaan door een bedrijf of organisatie zijn fiscaal aftrekbaar voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50% van de winst met een maximum van €100.000 (Artikel 16 Wet Vennootschapsbelasting). Onze fiscaal nummer: 0089.58.348