Subscribe Here

Financial Information

Find the related ANBI status of the Netherlands Helsinki Committee below:

  • Name: Netherlands Helsinki Committee
  • Fiscal number: 008958348

Contact details

Address

Het Nutshuis
Riviervismarkt 4
2513 AM The Hague
The Netherlands

Tel + 31 (0)70 – 392 6700
Fax + 31 (0)70 – 392 6550
E-mail office@nhc.nl

Bank account details

IBAN bank account number: NL48 INGB 0000 4178 08
BIC (Swift) INGBNL2A
To the attention of Netherlands Helsinki Committee in The Hague, The Netherlands
ING Bank Amsterdam, The Netherlands.

Navigate to the pages and the reports

Bestuur en beloningsbeleid

Het NHC heeft één bestuur, in handen van directeur-bestuurder (Kirsten Meijer per 15 februari 2022). Het NHC heeft daarnaast een Raad van Toezicht en een Comité.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning gebruikt het NHC salarisschalen waarbij per functie een bandbreedte is vastgesteld. De salarisschalen zijn in 2018 getoetst aan het beloningsonderzoek Goede Doelen Nederland.

De functie van directeur heeft een maximum salaris van € 174.000 per jaar. Het salaris van de directeur bedraagt per 2018 € 88.529 per jaar.

De Raad van Toezicht en het Comité zijn onbezoldigd.