Subscribe Here

Bijeenkomst: De situatie van MOE-landers in Nederland

11 May 2012

Op 21 mei 2012 organiseert het Nederlands Helsinki Comité (NHC) een bijeenkomst over de migratie van mensen uit Midden -en Oost -Europa (‘MOE -landers’). De grote uitbreiding van de Europese Unie in 2004 en 2007 maakte definitief een einde aan de oost -west splitsing die Europa onderging in de Koude Oorlog. Vrij verkeer van personen werd mogelijk, en – binnen zekere grenzen – vrije vestiging.

In Nederland vestigden zich, vast of tijdelijk, enkele honderdduizenden MOE -landers. Zij waren onder andere in het nieuws door het PVV -meldpunt ‘Midden – en Oost -Europeanen’, dat Nederlanders aanspoorde overlast door MOE -landers te melden. Het Bureau Discriminatiezaken heeft in 2011 steeds meer meldingen ontvangen over discriminatie van MOE -landers op grond van ras en nationaliteit in de media en op de arbeidsmarkt. Ook is er in de media o.a. bericht over de huisvesting van werknemers uit Midden -en Oost -Europa: in b.v. zogenaamde ‘Polen -hotels’.MOE -landers zouden tevens uitgebuit worden omdat misbruik wordt gemaakt van hun relatief zwakke economische en sociale positie in Nederland. Nu is de vraag wie er precies last heeft van wie.

Hoofdonderwerp van de bijeenkomst is het Nederlandse migratie -, integratie -en  opvangbeleid met betrekking tot MOE -landers. Doel van de bijeenkomst is het belichten van de manier waarop Nederland omgaat met arbeidsmigranten uit de MOE -landen en hun economische en sociale rechtspositie. Wat gaat goed, en wat zou beter kunnen?

De bijeenkomst zal worden ingeleid door experts op het gebied van demografie en migratie van het CBS en verscheidene universiteiten. Daarna komen mensen aan het woord die met het werk en verblijf van Midden- en Oost-Europeanen te maken hebben: werkgevers uit de tuinbouw, belangenorganisaties van MOE -landers en beleidsmakers binnen de overheid.

Toegang gratis!