Subscribe Here

NHC en CILC: zeven aandachtspunten voor de Nederlandse Missie in Mali

09 December 2013

Het Center for International Legal Cooperation (CILC) voert samen met het Nederlands Helsinki Comité (NHC) twee studies uit in Mali. Eén studie is een evaluatie van het functioneren van de strafrechtketen en de andere studie richt zich op het onderzoeken van de mogelijkheid om speciale mechanismen op te zetten, zodat de Malinese justitie de tijdens het conflict gepleegde misdaden effectief kan onderzoeken, vervolgen en berechten.

Twee Nederlandse experts, Servaas Feiertag (Consultant Rule of Law, Corruption and Human Rights) en Jan de Vries (Adjunct-Directeur Nederlands Helsinki Comité), leiden het onderzoek. Beiden hebben al eerder in Mali gewerkt aan opbouw van de rechtsstaat. In deze notitie geven zij vanuit hun kennis en ervaring, mede opgedaan in werk in Mali vóór het conflict, een zevental punten mee ter overweging voor de inzet van Nederland in Mali, met name op gebied van hervorming van justitie en rechtsstaatsopbouw.

Een korte versie van de zeven is gepubliceerd als opiniestuk op Vice Versa Online: klik hier om deze te raadplegen;

Een lange versie is te raadplegen door hier te klikken.